Norge

Oversettelser til og fra finsk

Vi har omfattende erfaring med å oversette mellom norsk og finsk. Våre avdelinger i Helsingfors og Tammerfors har inngående kunnskap om næringslivet og lokale forhold. Dette er særlig en fordel for våre norske bedriftskunder som ønsker å etablere seg på det finske markedet. Også for privatpersoner oversetter vi et bredt spekter av dokumenter, og det til en hyggelig pris!

Det finske språket

Det finske språket er en del av den finsk-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Finsk er det offisielle språket i Finland, hvor det tales av omkring 5 millioner mennesker, men det forekommer også blant visse emigrantgrupper rundt om i verden. Finsk brukes også flere steder i Norge – særlig i nord –, men omtales da som kvensk. Flere har argumentert for at kvensk skiller seg fra riksfinsk i så stor grad at det bør karakteriseres som et eget språk, og Porsanger kommune i Norge har innført kvensk som offisielt språk. Finske dialekter plasseres i to hovedgrupper basert på geografisk utbredelse, østfinsk eller vestfinsk, og det er ulikheter i både ordforråd og uttale som skiller de to gruppene. Finsk skriftspråk oppstod rundt 1500-tallet, og samsvarer i dag fullstendig med standard finsk talespråk.

Hvordan gjøre forretninger i Finland

I likhet med de skandinaviske nabolandene, er Finland et særdeles attraktivt land å gjøre forretninger i. Det kan være litt av en utfordring for utenforstående bedrifter å sette seg inn i norske rammer og regler, men i Finland derimot – som nær sagt er blottet for tungvint byråkrati og innviklede regler – er fremkommeligheten upåklagelig.
Finnene er i tillegg blant de fremste i verden innen ingeniørvirksomhet, forskning og innovasjon, og de tilbyr i økende grad miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Finland får derfor en stadig sterkere posisjon på verdensmarkedet, og selv om nordmenn muligens kan dra fordel av naborelasjonen, er det ingen tvil om at det er en god investering å sette seg inn i finsk forretningskultur.

Tips 1: Kommunikasjonsstil

Nordmenn har rykte på seg for å være reserverte, stille og beskjedne, men sammenlignet med finnene er nordmenn både utadvendte og snakkesalige – for å sette det på spissen. Spesielt i forretningsmøter kommer denne finske karakteristikken tydelig frem, og det er viktig å ikke mistolke finnenes stillhet i denne sammenhengen. Det betyr sjelden at de er uinteresserte – tvert i mot kan en slik tilbakeholdenhet tyde på at de nøye vurderer det som blir sagt, og tenker ut en gjennomført respons. De anser det nemlig som unyttig å ytre seg dersom man ikke har noe relevant å si.
Finnene er i tillegg kjent for å gjøre narr av seg selv. Disse mesterne av selvironi har ikke veldig mye til overs for personer som tar seg selv altfor høytidelig. Dette kan være lurt å ha i bakhodet under den uformelle småpraten som finner sted innledningsvis i forretningsmøter.

Tips 2: Utholdenhet

Finnene er optimistiske av natur. Det henger gjerne sammen med deres berømte stahet. Når en finsk bedrift først setter seg et konkret mål, er det lite som kan hindre dem i nå frem. Selv om dette først og fremst er en positiv egenskap, bør du være forberedt på både lange og tunge forhandlingsprosesser. I slike situasjoner er ofte den beste løsningen å svare med tilsvarende grad av entusiasme. På den måten fremhever du hva dere har til felles, fremfor hva dere er uenige om.

Tips 3: Ansvar

Ansvarsfordelingen i finske og norske bedrifter er relativt lik, altså lite preget av hierarki, men sterkt preget av verdier som likestilling og likeverd. Finland har likevel et særskilt behov for et avgrenset lederskap, noe som er sterkt knyttet opp mot overvekten og viktigheten av ingeniører i det finske forretningslivet. I de fleste tilfeller gjør dette beslutningsprosesser kortere og mer effektive. Likevel kan det også bety at personer som vanligvis har en nøkkelrolle i slike situasjoner, blir utelatt eller reposisjonert.

Tips 4: Språk

I motsetning til svensk og dansk, er det helt umulig for nordmenn å forstå både muntlig og skriftlig finsk. Selv om svært mange finner snakker svensk, engelsk eller begge deler, er det ikke mange nok til at man trygt kan anta at dette er tilfellet. For å matche finnenes høye nivå av profesjonalitet, er det derfor anbefalt å ta alle mulige forholdsregler rundt eventuelle språkutfordringer i forkant av forhandlinger. Dette kan blant annet innebære at en oversetter dokumenter og skriftlig korrespondanse, og eventuelt leier inn en tolk til viktige møter.

Vi hjelper deg med å lykkes i Finland!

For forretningene i Finland er det essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Det krever assistanse fra et dyktig oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise. Da kan du med hånden på hjertet vite at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd ditt og kundens behov. 

Profesjonell oversettelse fra engelsk til finsk

Finland har i lang tid vært en sterk aktør på verdensmarkedet. Takket være investeringer i forskning og ingeniørfag, består en stor del av den finske økonomien i dag av avansert teknologi, samtidig som tradisjonelle områder som skogs- og stålindustri fortsetter å vokse.

Takket være mange år med språkundervisning i skolen, er folk i Finland generelt sett flinke til å både snakke og skrive på engelsk, en forutsetning for å nå ut i verden i dag.

Men det er mange grunner til å oversette engelske dokumenter til finsk før de brukes på det finske markedet. Vi tilbyr høykvalitets oversettelser fra engelsk til finsk. Til humane priser og med kort leveringstid.

Formell kommunikasjon på finsk

Selv om finnene er flinke til å forstå engelsk kreves det at formelle dokumenter er skrevet på finsk for å bli godkjent i Finland. For deg vil en oversettelse også innebære trygghet om at partneren din virkelig har forstått dokumentets innhold.

Vi i Hurtigoversetter har profesjonelle finske morsmålsoversettere som blant annet har spesialisert seg på områder som:

  • forretningsvirksomhet
  • jus
  • økonomi
  • medisin
  • teknologi

Oversettelse mellom norsk og finsk

Finsk er et av Sveriges minoritetsspråk og båndene mellom Sverige og Finland er mange. Språkene står imidlertid svært langt fra hverandre, og mange bedrifter og enkeltpersoner trenger derfor hjelp til oversettelse.

Hos oss på Hurtigoversetter får du profesjonell hjelp med oversettelser mellom norsk og finsk til rimelige priser.

For å kunne garantere at du mottar et resultat av høyeste kvalitet, bruker vi kun profesjonelle oversettere med målspråket som morsmål. Send inn dokumentet ditt med e-post for å motta et tilbud.

Vi har selvfølgelig også morsmåloversettere som oversetter fra finsk til norsk. Takket være vårt globale nettverk av oversettere kan vi tilby priser som er konkurransedyktige.

Spesialkompetanse

Mange foretak med forretningsvirksomhet i både Norge og Finland trenger oversettelser som er tilpasset de særskilte betingelsene som gjelder innenfor det aktuelle virkeområdet.

Her på Hurtigovesetter har vi oversettere som har spesialisert seg innenfor ulike områder. Noen eksempler er:

  • Markedsføring
  • IT
  • Miljøteknikk
  • Produksjon

Det gjør at vi kan garantere oversettelser som holder absolutt høyeste standard.