Oversettelse som haster?

Haster oversettelsen? Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter hjelper deg gjerne!

Har du en oversettelse som haster har du kommet rett.

Trenger du en tekst raskt oversatt? Hurtigoversetter.no har erfarne oversettere spredt over hele verden som bare venter på ditt oppdrag. Takket være tidsforskjellene, kan vi disse oversette teksten din mens vi sover. Du trenger heller ikke være redd for kvaliteten. Vi bruker utelukkende morsmåloversettere med spesialisering innen det emnet de oversetter innen. Det sikrer flyt og rett sjargong hver gang. Enkelte oversettelser haster derimot mer enn andre. En pressemelding for eksempel. Mediene kan være som gribber og krever informasjon nå. Vi hjelper deg her også. For selv oversettelser på timen er ofte ikke et problem for oss.

Store prosjekter med «umulige» frister

Har du en tekst på 400 sider som må oversettes raskt? Selv for store tekster kan du stole på vår leveringskapasitet. I slike tilfeller deler vi teksten mellom flere oversettere. For at sluttproduktet skal være perfekt lar vi alltid en korrekturleser gå igjennom teksten for å sørge for tekstens kontinuitet og tone. På denne måten har vi realisert mange prosjekter med frister som konkurrentene våre anså som «umulige».

2018-01-24T10:39:27.9211692Z

Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo