Norge

Det albanske språket

Albansk er et indoeuropeisk språk og det offisielle språket i Albania. Totalt snakker rundt 6 millioner mennesker albansk, men albanere utgjør i virkeligheten kun halvparten av disse. De resterende 3 millionene bor i de omkringliggende balkanlandene Kosovo, Makedonia og Montenegro.

Det antas at det albanske språket stammer fra de gamle illyrernes språk, og at de tidligste versjonene av språket oppsto for rundt 4000 år siden.

Albansk er delt opp i to hoveddialekter: gegisk, som snakkes mest i de nordlige områdene, og toskisk, som er mest vanlig i det sørligere Albania.

Hvordan gjøre forretninger i Albania

Den lille republikken Albania har en konfliktfylt fortid preget av politisk uro og krig med de omkringliggende landene. Dette har farget landets rykte blant globale handelspartnere. Likevel har Albania opplevd en enorm modernisering de senere årene, og alt tyder på at den positive utviklingen vil fortsette. Norge har i lang tid vært en stor bidragsyter i Albania, hvor de blant annet har arbeidet for å legge til rette for et gunstig handelsklima. Men til tross for at potensialet er stort, er det ingen hemmelighet at forskjellene representerer en reell utfordring. Vi hjelper deg med å bryte ned disse barrierene.

Tips 1: Religion

Religion er en svært viktig del av albanernes kultur og væremåte, og det regnes som en selvfølge at denne både respekteres og tas hensyn til. Majoriteten av befolkningen i Albania er muslimer, mens de resterende er ortodokse og katolikker. Fellesnevneren blant dem er at de ofte er mer konservative enn nordmenn når det gjelder skikker, tradisjoner og relasjoner. Selv om du alltid bør forsøke å tilpasse deg de det gjelder, kan du trygt avstå fra alkohol, kroppskontakt og ømfintlige eller partiske samtaleemner – i det minste inntil det tas initiativ til dette.

Tips 2: Kvinner

Som nevnt i punkt 1, har de fleste albanere mer tradisjonelle holdninger enn nordmenn. Dette skillet er spesielt fremtredende i alt som omhandler likestilling og kjønnsroller, og ettersom albanske kvinner som oftest er hjemmeværende, er det svært sjeldent de får høye posisjoner i arbeidslivet. Nordmenn er riktignok sterke motstandere av kjønnsdiskriminering, men om du virkelig ønsker å gjøre et godt førsteinntrykk i møte med albanske bedrifter, bør du helst la en mannlig sjef håndtere forretningene i første omgang.

Tips 3: Etikette

Albanere selv har ofte et usedvanlig avslappet forhold til både tidspunkter og kleskoder, men det betyr ikke nødvendigvis at det samme gjelder for deg. Vær derfor på den sikre siden ved å kle deg tekkelig og møte til passelig tid. Gaver er en naturlig del av forretningskulturen, men pass på at du ikke overdriver – det kan nemlig tolkes som et forsøk på bestikkelse. Det er vanlig at forretningsmøter legges til utradisjonelle steder og tider, så forsøk å være fleksibel, og hold roen om planene blir endret i siste liten. Om du besøker Albania vil du mest sannsynlig oppleve å bli servert raki, en albansk sprit. I så tilfelle er du nærmest forpliktet til å smake på den – gjerne etterfulgt av noen rosende ord.

Tips 4: Språk

Når du kommuniserer med albanere er det viktig å være like bevisst på kroppsspråket som på det muntlige språket, blant annet for å unngå pinlige misforståelser. Av denne grunn er det svært vanlig å bruke lokale tolker under forretningsmøter, i tillegg til å oversette dokumenter og skriftlig korrespondanse.

Vi hjelper deg med å lykkes i Albania!

Når du gjør forretninger i Albania er det alltid viktig at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et kyndig oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise. Slik påser du at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Vi arbeider utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd i henhold til dine og dine kunders behov. Dette sikrer optimale forhold for dine forretninger i Albania.

Oversettelsestjenester fra engelsk til albansk

Vi leverer profesjonelle oversettelser fra engelsk til albansk. Turisme er et av de markedsområdene som øker mest i dette området. Vi kan hjelpe deg med dine oversettelser av turismerelaterte tekster samt forretningstekster og annen korrespondanse.

Albanske oversettere

De oversetterne vi ansetter har målspråket som morsmål. Vi har albanske oversettere i Albania, men også i andre land der språket brukes:

  • Kosovo
  • Makedonia
  • Hellas
  • Italia
  • Montenegro
  • Serbia
  • Romania

Dialekter og lokalisering

Albansk er delt inn i to dialekter: toskisk i sør og gegisk nord. Forskjellene mellom disse to er ganske stor. For å få en nøyaktig oversettelse kreves  det kunnskap om de ulike dialektene og andre lokale faktorer. Vi bruker oversettere med målspråket som morsmål, og som også innehar kompetanse innen ditt spesifikke fagområde.

Profesjonell oversettelse fra norsk til albansk

Vi tilbyr enkeltpersoner og bedrifter oversettelsestjenester fra norsk til albansk.

Reiselivssektoren har vokst siden 80-tallet og med det også behovet for oversettelser.

Vi oversetter turistrelaterte dokumenter fra norsk til albansk og bruker kun oversettere med albansk som morsmål.

Albanske oversettelser

I og med at de albanske hoveddialektene toskisk og gegisk er svært forskjellige fra hverandre er det essensielt at oversetter er klar over dette for å kunne levere ypperste kvalitet.

Vi er nøye med hvem vi ansetter til oversettelse. Målspråket er alltid oversetters morsmål. Vi ansetter derfor kun personer som oppfyller de krav vi stiller til dette samt fagkunnskap.

Norsk-albansk oversettelse

Å oversette, slik at din norske tekst reflekteres best mulig i den albanske målteksten er også noe som er viktig.

Språkfølelse, korrekt grammatikk og terminologi er alle viktige faktorer. Våre kompetente oversettere sikrer denne prosessen.