Norge

Oversettelsesbyrå for baskisk

Baskisk er et isolatspråk. Det snakkes av drøyt en million mennesker, fortrinnsvis i Baskerland i Nord-Spania og det sørvestlige Frankrike.

Vi tilbyr kvalitetsoversettelser til og fra baskisk. Vi har mange års erfaring med oversettelser til og fra ulike isolatspråk.

Baskiske oversettere i ulike regioner

Batua er det baskiske navnet på offisiell standardbaskisk. Den er basert på dialektene som snakkes i Lapurdi og Gipuzkoa i det sentrale Baskerland. Dialektene er generelt sett enkle å forstå seg i mellom.

Men de som snakker den vestlige dialekten i Biscaya og den østlige i Zuberoa har noe vanskeligere for å forstå hverandre.

Vi har baskiske oversettere med kunnskap om de ulike dialektene i Frankrike, Spania, Baskerland, Navarra og Iparralde. Hos oss får du en lokalisert oversettelse til eller fra baskisk.

Oversettelse fra engelsk til baskisk

Turismen i Baskerland opplever sterk fremgang. Her foreligger det gode muligheter for reiseselskaper og turistbyråer.

Vårt oversettelsesbyrå hjelper deg med oversettelser mellom engelsk og baskisk.

Oversettelser av forretningstekster

Stål-, produksjons-, fiske- og skogsindustri er andre områder der det er behov for oversettelser mellom engelsk og baskisk.

Vi hjelper deg gjerne med korrespondanse til og fra baskisk. Ta kontakt så kan vi drøfte oss frem til den prosjektløsningen som passer din tekst og målgruppe best!

Språkhistorie – baskisk

Baskisk er i dag det eneste ikke-indoeuropeiske språket i det vestlige kontinental-Europa. Språket er også det eneste isolerte språket i hele Europa – et isolatspråk.

Andre språk i Europa som ikke tilhører den indoeuropeiske språkstammen er: ungarsk, finsk, estisk og noen få andre mindre språk.

Dialekter og språk

Språkviterne pleier å skille mellom syv baskiske hovedialekter. Nedenfor kan du se hvilke.

Spania

  • Biskaya
  • Gipuzkoa
  • Álava (i dag utdødd)
  • Navarrisk

Frankrike

  • Laburdinsk
  • Lavnavarrisk
  • Suletinsk

Disse syv kan i sin tur deles opp i minst 25 underdialekter. Dialektene deles inn etter de tidligere provinsene. Språket avviker ikke mye mellom de ulike variantene, men forskjellene er der. Suletinsk er den dialekten som avviker mest fra de øvrige variantene.

Oversettelse fra norsk til baskisk

Baskisk er et språk som ikke har en omfattende språkfamilie. Det er et unikt isolatspråk og få oversettelsesbyråer kan tilby oversettelsestjenester til og fra baskisk.

Men vi samarbeider med kompetente oversettere med baskisk som morsmål. Vi kan oversette tekstene dine mellom norsk og baskisk.

Et grammatisk unikt språk

Grammatisk sett er baskisk unikt på flere måter, i det minste i Europa. Hjelpeverb tilpasser seg ikke bare til subjektet i setningen, som på norsk, men til alle objekter som er direkte eller indirekte knyttet til det.

I Europa bøyer man bare verb på denne måten på baskisk, ungarsk og noen språk i Kaukasus. Mye har endret seg gjennom årene, og i dag er det standard å lære alle skolefag på baskisk. Dette har stabilisert språket som ikke lenger er truet med utryddelse.