Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Urdu oversettelse

Kontakt oss i dag for et konkurransedyktig pristilbud på oversettelser til og fra urdu.

Oversettelser til urdu og punjabi

Hurtigoversetter har lang erfaring med oversettelser til og fra urdu og punjabi. Våre morsmålsoversettere kommer hovedsakelig fra India og Pakistan, og innehar derfor den relevante lokalkunnskapen som er nødvendig for en gjennomført oversettelse. Vi benytter oss kun av oversettere med høy kompetanse og ekspertise innenfor det aktuelle fagfeltet teksten skal brukes i.

Om språkene

Urdu er et indoeuropeisk språk, og ett av hele 23 offisielle språk i India. Språket snakkes også i Pakistan, hvor det i motsetning til punjabi er et offisielt språk. Urdu regnes som den muslimske standardformen av hindi, og har naturlig nok et sterkt slektskap til dette språket.
Punjabi – også kalt panjabi – er nok et indoeuropeisk språk som blir snakket i Punjab-regionene i India og Pakistan, men det er også utbredt i omkringliggende regioner slik som Haryana og Delhi. Språket er ett av Indias offisielle språk, mens det i Pakistan ikke engang brukes i utdanningssammenheng. For sikhene er punjabi ansett som et hellig språk, og språket er også fremtredende i den tradisjonelle bhangra-musikken som med tiden har blitt svært populært i blant annet Sør-Asia.

2018-01-24T10:58:52.1649346Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo