Vår avdeling i USA

Oversetterbyrået Hurtigoversetter har vokst raskt siden oppstart i 2001 og leverer nå oversettelser fra 45 kontorer over hele verden.

New York kontoret

Vi har prosjektledere av ulike nasjonaliteter ved vårt kontor i New York. Disse gir deg gjerne råd om alle dine oversettelsesbehov på engelsk. Prosjektlederen som følger ditt oversettelsesprosjekt forblir også din kontaktperson gjennom hele oversettelsesprosessen. For å lette kommunikasjonen jobber prosjektlederne i team. Det betyr at det alltid er en tilstede som kjenner den eksakte statusen for ditt prosjekt.

Alle språk og fagområder

Vårt oversetterbyrå oversetter mer enn 274.000 ord på 150 språk daglig. De språkene som er mest etterspurt her, er engelsk, spansk, fransk og tysk, i tillegg til språkene og dialektene som snakkes i Latin-Amerika. Så uansett behov så kan du stole på vårt oversettelsesbyrå i New York, USA. Ingen språk eller fagområder er umulige for oss.

2018-01-24T10:31:51.5070977Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo