Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Tysk – svensk oversettelse

Tysk til svensk oversettelse.

Trenger du informasjon i forbindelse med en oversettelse mellom tysk og svensk? Vi veileder deg.

Forretningsforbindelsene mellom Tyskland og Sverige blir stadig mer intense. Vi merker dette ved at stadig flere trenger oversettelser fra tysk til svensk eller omvendt. I samarbeid med Stockholm-kontoret har Hurtigoversetter derfor bygd opp et solid nettverk av profesjonelle oversettere. Disse er utelukkende svenske morsmålsoversettere, og utfører oversettelser innen alle emner fra medisin til litteratur.

Spesialiserte oversettere for ethvert fagområde

Trenger du for eksempel en juridisk kontrakt oversatt fra tysk til svensk? Vi setter en jusekspert på saken. Denne personen har både jusutdannelse og erfaring som jurist. Oversetteren er naturligvis svensk morsmålsbruker, og har mange års erfaring som oversetter innen denne språkkombinasjonen. Slik skreddersyr vi alle oppdrag uansett språk- og fagkombinasjon. Vi føler at det sikrer den aller beste kvaliteten med rett terminologi og tone.

2018-01-24T11:25:43.3424260Z
Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mogens en e‑post
Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo