Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Tysk oversettelse

Kontakt oss i dag for et tilbud på oversettelse til eller fra tysk.

Oversettelser til og fra tysk

Hurtigoversetter har vært bindeleddet mellom norske og tyske bedrifter i en årrekke. Med ti lokalkontorer i Tyskland kan vi stolt påstå at vi har nære bånd og inngående kjennskap til det tyske næringslivet, de offentlige systemene og lokale forhold generelt. Du kan altså være trygg på at faktorer som dialektvariasjoner, kulturelle føringer og andre viktige hensyn automatisk blir tatt hensyn til.

Hva koster en oversettelse til tysk?

Hurtigoversetter benytter seg kun av morsmålsoversettere. Disse jobber både om kvelden og i helgene. Våre tyske oversettere er bosatt rundt omkring i verden. Det betyr at vi kan utnytte tidssonene og muliggjør rask levering. For oversettelse fra norsk til tysk er vår pris NOK 1,64 per ord. Prisen er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det kan derimot forekomme prisjusteringer. For mye tekst og repetisjon kan prisen senkes, mens visse språkkombinasjoner, kort leveringsfrist og kompleksitet kan presse prisen opp.

2018-01-24T11:07:38.2673836Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo