Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Tysk til norsk oversettelse

Tysk norsk oversettelse.

Ta kontakt for mer informasjon om oversettelser mellom tysk og norsk.

Hurtigoversetter har oversetterekspertise fra tysk til norsk. Vi bruker utelukkende morsmålsoversettere fordi disse kjenner språket og markedet hvor teksten skal brukes best. Ikke nok med det, vi skreddersyr alle oversettelser og bruker en fagekspert innen ditt emneområde. Trenger du for eksempel en juridisk avtale oversatt? Vel, da setter vi en juridisk oversetter på teksten.

Kvalitetsoversettelser raskt!

Hurtigoversetter stiller høye krav til sine oversettere. Alle har gjennomført oversetterutdanningen og de aller fleste kan, i tillegg, vise til én eller flere spesialiseringer. Det gjør våre oversettere til eksperter innen emner som jus, økonomi, markedsføring, medisin og teknikk. Denne kompetanse har vi systematisert i vår database og koblet opp mot tilgjengelighet. Vi vet derfor alltid om vi har rett kompetanse tilgjengelig og hvor raskt vi kan utføre oversettelsen.

2018-01-24T11:16:12.3920399Z
Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Jens en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo