Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Tysk til engelsk oversettelse

Tysk - engelsk oversettelse.

Har du bruk for en oversettelse fra tysk til engelsk? Ta kontakt i dag.

Har du bruk for en oversettelse fra tysk til engelsk? Hurtigoversetter hjelper deg! Vi skreddersyr ethvert oppdrag i henhold til ditt behov og bruker utelukkende engelsk morsmålsoversettere. Uansett hvor i verden teksten skal brukes så har vi språkeksperter tilgjengelig. Vi kan oversette til britisk engelsk, amerikansk engelsk og engelsk for Australia og Irland.

Spesialiserte på ulike emneområder

Våre engelske oversettere har erfaring innen de aller fleste områder fra landbruk til jus. Du kan derfor trygt overlate din juridiske oversettelse til Hurtigoversetter. Vi oversetter teksten raskt, bruker riktig terminologi og sørger for en feilfri engelsk oversettelse. Vi håndterer også emner som turisme, historie, kongehus, natur og miljø, trafikk og transport, luft- og sjøfart, industri og mange flere. Her bruker vi naturligvis en som har bodd flerfoldige år i Tyskland. Personen kjenner altså begge kulturene og ikke minst sjargongen innen fagområdet han/hun vil oversette innen perfekt.

2018-01-24T11:03:34.7313572Z
Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mariell en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo