Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Informasjon om autoriserte oversettelser

Segl.

Vi hjelper deg med autoriserte oversettelser. Kontakt oss for fullstendig informasjon om denne prosessen.

I Norge innebærer en autorisert oversettelse at oversetteren har bestått en autorisasjonsprøve ved Norges Handelshøyskole. Oversetteren får da rett til å stemple sine oversettelser med et såkalt translatørstempel. Oversettelsen signeres i tillegg på alle sider. Autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole er kun tilrettelagt for oversettelser til eller fra norsk, noe som betyr at det ikke er mulig å autoriseres til å oversette f.eks. fra fransk til engelsk. Hvis det er behov for en slik oversettelse må man først oversette fra fransk til norsk og deretter fra norsk til engelsk.

Hvilke dokumenter krever autorisert oversettelse?

Den vanligste dokumenttypen som krever autorisert oversettelse er personlige dokumenter som diplomer, førerkort, utskrifter fra folkeregister og vigselsattester som skal innleveres til offentlige myndigheter. Enkelte bedrifter velger også autoriserte oversettelser når de oversetter avtaler, firmaattester og årsrapporter.

Må jeg sende inn originaldokumentet?

De offentlige myndighetene i forskjellige land stiller ulike krav for at en autorisert oversettelse aksepteres. I Norge trengs vanligvis ikke originalen. Det holder at du sender en bekreftet kopi eller skann, så vil du få en stemplet og signert oversettelse i posten. I andre land kan det kreves at originalen og oversettelsen festes sammen med et segl og i slike tilfeller må du sende inn originalen. Hvis du er usikker på hvilke krav som gjelder i det landet du skal bruke oversettelsen anbefaler vi at du kontakter landets ambassade før du bestiller.

2020-04-20T11:29:43.0369400Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo