Japansk tekst fra 1789

Oversetterbyrået Hurtigoversetter tilbyr oversettelser til og fra japansk.

Japansk språkhistorie

Japansk snakkes av om lag 127 millioner mennesker rundt om i verden, fortrinnsvis i Japan, men også av japanske emigranter over hele verden.

Japansk tilhører de agglutinerende språkene med et komplekst system av høflighetsformer som uttrykkes av de ulike hierarkiene innenfor det japanske samfunnet og den relative posisjonen til samtalepartneren.

Japansk og kinesisk

Det japanske vokabularet har blitt sterkt påvirket av kinesisk i løpet av de siste 1500 årene. Japansk skrives med en blanding av kanji – tegnene som har blitt tatt fra kinesisk – og stavelsesskriftene hiragana og katakana.

De japanske språkenes opprinnelse er imidlertid så langt et mysterium. Det fins en rekke slektskap og likheter mellom japansk og andre språk.

De vanligste teoriene er at japansk:

  • er i slekt med utdøde språk som tidligere ble brukt i Korea og i Mandsjuria
  • er i slekt med koreansk
  • tilhører de altaiske språkene, i likhet med mongolsk, tungusisk og tyrkisk

Geografisk spredning av japansk

Under den japanske okkupasjonen av Korea, Taiwan og deler av Kina samt ulike Stillehavsøyer, ble innbyggerne i disse områdene tvunget til å lære seg japansk. Fremdeles i dag er det mange der som snakker japansk i tillegg til landenes egne språk.

De japanske emigrantene rundt om i verden har ofte japansk som førstespråk. De fleste japanske emigranter er å finne i Brasil, Australia og USA, spesielt California og Hawaii. Andregenerasjons innvandrere snakker derimot sjeldent flytende japansk.

2018-01-24T11:11:12.8819817Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo