Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

British square, Zagreb.

Zagreb, Kroatia. Send gjerne tekstene dine med e-post eller fyll ut skjemaet til høyre og be om et tilbud. Vi oversetter til og fra kroatisk for privatpersoner og bedrifter.

Kroatisk og dets språkhistorie

Det kroatiske språket er nærliggende serbisk og bosnisk. Sammen med slovensk utgjør de den sørvestslaviske språkstammen. Bulgarsk og makedonsk tilhører den sørøstslaviske språkstammen.

Referer man til de to stammene i sammen blir de ofte betegnet som de sørslaviske språkene.

Språkreform

Kroatisk ble i begynnelsen skrevet med det glagolittiske alfabetet og senere med det såkalte bosnisk-kyrilliske alfabetet. Til slutt gikk de helt over til latinsk skrift.

En språkreform i 1830 la grunnlaget for det nåværende kroatiske alfabetet som består av latinske bokstaver etter tsjekkisk modell. Bokstavene Dž, Nj og Lj, såkalte diagrafer, ble også innført i alfabetet. Diagrafene skal ses som enkeltbokstaver og skal alltid skrives sammen. Bokstaven Đ ble lagt til alfabetet litt senere.

Fonetikk og alfabet

Det kroatiske alfabetet ser slik ut:

A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

I kroatisk brukes det fonetisk skrift. Man staver alle ordene akkurat som de uttales. Dette var en språkreform som ble standardisert i Serbia og Kroatia på 1800-tallet.

Serbiske tekster skrives med det kroatiske alfabetet i de tilfellene man ønsker å bruke et latinsk alfabet i stedet for det kyrillisk-serbiske alfabetet.

2018-12-27T09:05:43.1211303Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo