Flanderns flagg

Flanderns flagg. Vi kan forskjellene mellom de ulike nederlandske språk. Be om et tilbud ved hjelp av skjemaet til høyre eller send teksten din med e-post så kommer vi tilbake med et skreddersydd tilbud så fort som mulig.

Flamskens språkhistorie

I følge den tilgjengelige språkhistorien antas det at flanderne i hovedsak stammer fra de innvandrende germanske stammene, snarere enn fra de galliske stammene som bodde i området før romertiden.

Det flamske skriftspråket, basert på den flamske dialekten av det nederlandske språket, hadde inntil nittenhundretallet beholdt den eldre nederlandske stavemåten.

Et eksempel er: ae for lang "a", y for diftongen "ij" av en opprinnelig lang ”i” – slik som aerde, "jord", mynheer, "min herre".

Denne måten å skrive på utgjorde den største forskjellen fra det nederlandske språket i Nederland, som deretter vedtok en nyere måte å skrive på.

Skriftspråk i Flandern

Den flamske lingvisten, poeten og historikeren Willems kjempet for en felles stavemåte for flamsk og nederlandsk. Han prøvde å bevise at forskjellen mellom dialektene kun var marginal, og på språkkongressen i Gent i 1841 ble de to skriftspråkene slått sammen.

Ordbøker som før 1841 ble kalt flamske, ble etter 1841 kalt nederlandske men med de avvikene flamsk har ved sammenligning– for eksempel ordvalg, kjønn, syntaks og fraseologi – kan det i enkelte tilfeller være av stor betydning i en oversettelse. Vi på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har den ekspertisen.

Språkkultur i Flandern

Høflighetsfraser forekommer oftere i Flandern enn i Nederland. Hollenderne bruker som oftest kun slike uttrykk når de henvender seg til eldre for å vise respekt.

Flamsk språkkultur gjenspeiles ofte gjennom det nederlandske språket - et vestgermansk språk - men mange snakker også fransk og til en viss grad tysk, så det finnes flere viktige innflytelser som det bør tas hensyn til ved en oversettelse.

2018-12-27T08:56:08.5176757Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo