Kart over persisktalende land

Kart over noen persisktalende land.

Språkhistorie – farsi

Farsi, parsi eller persisk er ett og samme indoeuropeiske språk, men har forskjellige navn i Iran (Persia). Der kalles persisk for parsi eller farsi.

Dari (fârsi dari) er en språkform så nær beslektet med standardpersisk at den regnes som en persisk dialekt i Afghanistan. Forskjellen mellom farsi og dari kan sammenlignes med forholdet standardsvensk og finlandssvensk.

Tadsjikisk er det offisielle språket i Tadsjikistan. Språket bruker det kyrilliske alfabetet og har en annen struktur, spesielt for vokaler. Her kan man sammenligne med forholdet mellom svensk og norsk.

Farsi – et verdensspråk

De ulike språkgruppene snakkes også i Usbekistan, Qatar, Forente arabiske emirater og Irak. Eksilgrupper av iranere og afghanere har brakt språket videre til USA, Canada og Vest-Europa. I Norge snakkes persisk av rundt 12 000 personer.

Språkets spredning utenfor Iran skyldes hovedsakelig utvandringen fra Iran. Årsaken er den ustabile sosiale, politiske og religiøse situasjonen i landet.

Da og nå

Det persiske språket har hatt flere ikke-iranske og iranske alfabeter gjennom historien. Et av de eldste er kileskriftstegn. Farsi som språk har forandret og utviklet seg i takt med ekspansjonen av det persiske riket. Ulike kulturer og mennesker har påvirket det persiske alfabetets natur.

Gammelpersisk og nypersisk skiller seg fra hverandre omtrent som gammelislandsk skiller seg fra norsk. Forskjellene ligger i vokalenes fonetikk.

2018-12-27T08:55:31.2619505Z

Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo