Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Hurtig
Kundens behov – Vårt fokus

Øresundsbroen

Profesjonelle oversettelser til og fra dansk. Send oss tekstene med e-post for å motta et tilbud!

Det danske språkets historie

Dansk stammer opprinnelig fra det norrøne språket urnordisk. Det ble talt frem til vikingtiden i Danmark, Norge og Sverige.

Under Danmarks stormaktstid i middelalderen ble forbindelsen til kontinentet merkbar. De danske dialektene endret seg raskere enn de svenske.

Med hanseatene og de mange tyskerne som bodde i Danmark fikk dansk en del endinger fra tysk: -bar, -eri og –het.

På 1900-tallet skjer det er en rask endring i uttalen som tydeligere enn tidligere skiller dansk fra svensk. Den sterkeste endringen er svekkelsen av endestavelser og den tidligere åpne a-en blir mer ä-aktig.

Utviklingen av talespråket har ført til en stor forskjell mellom muntlig og skriftlig språk.

Språkreform etter den andre verdenskrigen

I en stavelsesreform 1948 ble den svenske bokstaven «å» innført. Skrevet på dansk: "aa" (uttalt å). Substantiv (bortsett fra egennavn) skrives ikke lengre med stor bokstav som det ble gjort tidligere, under innflytelse fra tysk.

Majoneskrigen

Dansk har mange lånord fra engelsk. Noen eksempler er:

I motsetning til svensk og norsk beholder dansk låneordene i sin opprinnelige form. Det ble lagt frem et språkendringsforslag på midten av åttitallet. Forslaget var at det burde finnes en alternativ fordansket staving av låneord. For eksempel skulle mayonnaise kunne skrives med stavingen majonæse.

Endringsforslaget fikk stor motstand blant danske forfattere og journalister. Denne sterke motstanden fikk navnet Majoneskrigen. At danskene er så tolerante til ord av en utenlandsk opprinnelse antas å være fordi de danske ordene ikke staves som de uttales.

2018-01-24T11:02:34.0621794Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo