Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Kart Østerrike

Hos Hurtigoversetter får du profesjonelle oversettelser til og fra østerriksk tysk.

Språkhistorie i Østerrike

Cirka 120 millioner mennesker snakker tysk. Det gjør språket til Europas nest største etter russisk. Tysk er et germansk språk, og det finnes mange dialekter. De viktigste er høytysk og lavtysk. I Østerrike snakker de høytysk.

Høytysk – østerriksk tysk

Det råder en viss forvirring om begrepet høytysk eller Hochdeutsch.

I lingvistikken er det en betegnelse på forskjellige tyske dialekter i de høyereliggende tyske områdene. Høytysk deles vanligvis inn i fire språkperioder:

De sørtyske dialektene kalles i dag for oberdeutsche Dialekte i motsetning til Hochdeutsch. Sistnevnte er standard skriftspråk.

Dagens høytysk beskrives best som et blandingsspråk med overtyske og mellomtyske trekk i fonologi og et blandet vokabular av de to.

Lokalisering i Østerrike

I et land med mange dialekter er det viktig å kunne se forskjellene. Ellers kan det fort oppstå språklige ubehageligheter. Våre oversettere har alltid målspråket, altså det språket som snakkes der hvor teksten skal brukes, som morsmål. I tillegg er de spesialister innen ulike virksomhetsområder. Kunnskapen deres om lokale forhold i Østerrike brukes til å lokalisere teksten din slik at den tilpasses markedet og målgruppen perfekt.

2018-01-24T11:07:50.5916996Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo