Kart Østerrike

Hos Hurtigoversetter får du profesjonelle oversettelser til og fra østerriksk tysk.

Språkhistorie i Østerrike

Cirka 120 millioner mennesker snakker tysk. Det gjør språket til Europas nest største etter russisk. Tysk er et germansk språk, og det finnes mange dialekter. De viktigste er høytysk og lavtysk. I Østerrike snakker de høytysk.

Høytysk – østerriksk tysk

Det råder en viss forvirring om begrepet høytysk eller Hochdeutsch.

I lingvistikken er det en betegnelse på forskjellige tyske dialekter i de høyereliggende tyske områdene. Høytysk deles vanligvis inn i fire språkperioder:

  • Gammelhøytysk - 800 til 1050
  • Mellomhøytysk - 1100 til 1350
  • Tidlig nyhøytysk - 1350 til 1600/1650
  • Nyhøytysk - 1650/1700 til i dag

De sørtyske dialektene kalles i dag for oberdeutsche Dialekte i motsetning til Hochdeutsch. Sistnevnte er standard skriftspråk.

Dagens høytysk beskrives best som et blandingsspråk med overtyske og mellomtyske trekk i fonologi og et blandet vokabular av de to.

Lokalisering i Østerrike

I et land med mange dialekter er det viktig å kunne se forskjellene. Ellers kan det fort oppstå språklige ubehageligheter. Våre oversettere har alltid målspråket, altså det språket som snakkes der hvor teksten skal brukes, som morsmål. I tillegg er de spesialister innen ulike virksomhetsområder. Kunnskapen deres om lokale forhold i Østerrike brukes til å lokalisere teksten din slik at den tilpasses markedet og målgruppen perfekt.

2018-01-24T11:07:50.5916996Z

Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo