Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Slovensk oversettelse

Kontakt oss i dag for et konkurransedyktig pristilbud på slovenske oversettelser.

Oversettelser til og fra slovensk

Hurtigoversetter tilbyr kvalitetsoversettelser til og fra slovensk. Alle våre oversettere har lang erfaring og ekspertise innen sitt fagfelt. Du kan derfor føle deg trygg på at teksten inneholder korrekt terminologi, og at budskapet formidles på en god måte overfor målgruppen.

Det slovenske språket


Rundt 2,5 millioner mennesker snakker slovensk på verdensbasis. Av disse bor størsteparten i Slovenia, men du finner også slovensktalende minoriteter i Italia, Østerrike og USA. Slovensk er et sørslavisk språk som hovedsakelig skrives med det latinske alfabetet, men med tillegg av diakritiske tegn for særskilte lyder. Språket dateres tilbake til rundt 1000-tallet, og det eldste slovenske språkminnesmerket (Freisingfragmentene) stammer fra slutten av 900-tallet. Det slovenske språket er delt opp i en rekke dialekter og blir av noen beskrevet som ett av de mest flerfoldige, slaviske språkene. Totalt regner man at slovensk har mellom 7 og 9 hoveddialekter som igjen er delt inn så mange som 50.

Hva koster en oversettelse til slovensk?

Våre oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. For oversettelse fra norsk til slovensk er vår pris NOK 1,97 per ord. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.

2018-01-24T11:22:26.0168299Z
Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mariell en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo