Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Russisk og ukrainsk sammenlignet

Oversettelse til og fra russisk eller ukrainsk

Vi sørger for oversettelsen din til russisk og ukrainsk.

Det russiske og det ukrainske språket tilhører begge den østslaviske språkgruppen og skrives med det kyrilliske alfabetet, der enkelte bokstaver i de to alfabetene er ulike hverandre.

Ukrainsk har på samme vis som det russiske språket oppstått fra det urslaviske språket, men utviklet seg mot slutten av det 18. århundre som et selvstendig språk med egen ordskatt, setningsoppbygging og egen lyddanning. I tillegg påvirket naboskapet til Polen utviklingen. Likevel består den ukrainske ordskatten av omtrent en tredel russiske ord, slik at også russisktalende kan forstå ukrainsk godt.

Gjensidig forståelse

På den annen side snakker og forstår nesten 95 prosent av ukrainerne russisk, noe som fremfor alt beror på Ukrainas sovjetiske fortid. Men på grunn av generasjonsvekslingen foretrekker i dag stadig flere ukrainere sitt eget, offisielle språk fremfor russisk.

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tilbyr oversettelser både til russisk og ukrainsk og også fra disse språkene til tysk, engelsk, norsk og mange andre språk.

2018-01-24T10:57:07.7059954Z
Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mariell en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo