Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Hurtig
Kundens behov – Vårt fokus

Profesjonell oversettelse av doms- og rettsdokumenter

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter Profesjonell oversettelse av rettsdokumenter

Våre prosjektledere sender deg gjerne et tilbud på oversettelse av doms- og rettsdokumenter.

Juridiske dokumenter er blant de aller vanskeligste å oversette. Den som har bladd i en lovbok, kan danne seg et bilde av det noe «stive» juridiske fagspråket. Men det er ikke bare på det språklige planet disse tekstene utgjør en utfordring. Også forskjeller mellom rettsgrunnlaget kan gjøre oversettelsen vanskelig for oversetteren. Derfor samarbeider oversettelsesbyrået Hurtigoversetter utelukkende med kompetente oversettere som har relevant juridisk utdannelse. Mange av dem arbeider fortsatt som jurister. Slik kan vi garantere deg en korrekt oversettelse av rettsdokumentene dine.

Fortrolighet med store bokstaver

Rettsdokumenter inneholder informasjon som ikke skal være tilgjengelig for alle. Hos oss kan du være trygg på at dokumentene dine er i gode hender. Oversetterne vi bruker er bundet til absolutt fortrolighet i samarbeidet med oss. Om ønskelig så undertegner vi gjerne en fortrolighetserklæring.

Oversett rettsdokumentene dine til alle språk

Trenger du en profesjonell oversettelse av domsdokumentene dine til engelsk, tysk, fransk eller spansk? Vi tilbyr juridiske fagoversettelser til de fleste språk. Heller ikke eksotiske språk er noe problem for oss.

2018-01-24T10:36:12.4835578Z
Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo