Oversettelse rabatt for veldedige organisasjoner

Selskapet vårt er en av de ledende leverandørene av språktjenester til veldedige organisasjoner, foreninger og utdanningsinstitusjoner. Vi har ekspertisen du trenger og vi anstrenger oss til det ytterste for å levere topp kvalitet. Vi har vunnet tilliten til noen av de mest respekterte veldedige organisasjoner ved å konsekvent levere nøyaktige oversettelser - på over 150 språk. I tillegg tilbyr vi 25 % rabatt på vanlige oversettelsessatser.

veldedige organisasjoner

Organisasjoner må være kvalifisert eller registrert som en offentlig veldedighet

Kvalifiserte organisasjoner

Organisasjoner må være kvalifisert eller registrert som en offentlig veldedighet. Kvalifiserte organisasjoner må også jobbe på ideelt-grunnlag og ha som mål å tjene lokalsamfunnet, noe som kan inkludere, men som ikke er begrenset til: Å gi lettelser til fattige, fremme utdanning, kultur- eller miljøbevaring.

Ikke-diskriminerende policy

Organisasjoner som bedriver diskriminering ved ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring eller tjenester, oppsigelse, forfremmelser og/eller pensjon basert på rase, hudfarge, kjønn, nasjonal opprinnelse, religion, alder, handikap, kjønnsidentitet eller -uttrykk, sivilstatus, graviditet, seksuell legning, politisk tilknytning, fagforeningsmedlemskap eller veteranstatus som er i henhold til loven, er ikke kvalifisert til å delta i dette programmet.

Dokumentasjon

En organisasjon må kunne bevise sin -status med relevante skattedokumenter fra landet der organisasjonen er registrert.

2018-12-27T09:05:05.9694155Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo