Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Prosjektforløp hos Hurtigoversetter

Prosjektleder

En av våre dyktige prosjektledere følger oversettelsesprosjektet ditt fra A til Å.

Det er både enkelt og hurtig å bestille oversettelser hos Hurtigoversetter. Fra den første kontakten til du får den ferdige oversettelsen levert, er det vanligvis bare noen få minutters arbeid for deg. Her leser du mer om et typisk prosjektforløp ved bruk av oss.

Forespørsel

Send oss dokumentene dine per e-post og angi hvilket språk du vil oversette til samt ønsket leveringsdato. Du kan også benytte deg av tilbudsskjemaet eller ringe oss. Dersom du har flere filer kan disse sendes samlet ved å komprimere filene i en zip-fil for så å sende de via e-post.

Dokumentanalyse

Etter at vi har mottatt dokumentet analyserer vi kildeteksten. Da ser vi blant annet på disse faktorene:

Forberedelse

Er dokumentene av kompleks karakter og format, som for eksempel i InDesign, HTML, XML, FrameMaker og så videre, kan det være behov for ekstra layout-justering før oversetteren kan begynne sitt arbeid. I samarbeid med deg sørger vi for at alle nødvendige behov blir ivaretatt.

Tilbud

Du mottar et tilbud fra oss med all relevant informasjon om pris og leveringstid. Samtidig vil du bli opplyst om kontaktinformasjonen til prosjektlederen din, som vil lede deg gjennom hele prosessen. Etter at du har godtatt tilbudet setter vi umiddelbart i gang med arbeidet.

Valg av oversetter

Din personlige prosjektleder velger ut en egnet oversetter for ditt oppdrag. Oversetteren velges med omhu og på grunnlag av morsmål, erfaring og kunnskap innen det aktuelle fagområdet samt referanser. For å opprettholde vår høye kvalitet arbeider vi utelukkende med profesjonelle og erfarne morsmålsoversettere. Vi stiller høye krav til både utdanning og praksiserfaring hos oversetterne våre. Etter at en egnet oversetter er funnet begynner selve oversettelsen.

Levering

Så snart teksten er oversatt og korrekturlest vil du motta dokumentene på e-post. Vi leverer alltid til avtalt tid. Hvis det er bestilt en statsautorisert (sertifisert) oversettelse vil du motta dokumentene per post, til adressen du selv oppgir.

Korrektur

Du kan alltid sende oss kommentarer på oversettelsen vi har utført. Vi ber da oversetteren om å se igjennom disse og finne en løsning i samråd med deg. Dette gjør vi for å sikre at sluttresultatet tilfredsstiller dine krav og behov. Avhengig av hva dokumentet skal brukes til kan det være lurt å bestille ekstern korrekturlesing som en ekstra kvalitetssikring. Obs! Lengden på den oversatte teksten kan være forskjellig fra kildeteksten. Dette varierer fra språk til språk. I enkelte tilfeller kan det medføre at layouten må endres, noe vi alltid kan være behjelpelige med.

Fakturering

Etter levering av oversettelsen vil du motta en PDF-faktura per e-post. Du kan også be oss om å få fakturaen tilsendt per post.

2019-11-12T09:47:31.3652830Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo