Kurdistans flagg

Kurdisk oversettelsesbyrå. Vi oversetter til og fra kurdisk. Vi kan dialektene sorani og kurmanji.

Oversettelsesbyrå for kurdisk

Kurdisk er offisielt språk i Kurdistan og Irak, og et etablert verdensspråk. Språket tilhører den iranske gruppen av språk som snakkes av om lag 85 millioner mennesker rundt om i verden

I Kurdistan deles språket opp i to hoveddialekter:

  • Kurmanji som snakkes i nord og vest
  • Sorani som snakkes i sør og øst

De to kurdiske dialektene har i sin tur underdialekter:

  • Bahdini og zaza hører til kurmanji
  • Gorani og feyli (kermanshahi) tilhører sorani

Kurdiske dialektoversettere

Oversetterbyrået Hurtigoversetter garanterer deg en kurdisk oversettelse av absolutt beste kvalitet. Vi har de dialektkunnskapene som kreves for en korrekt tekstbehandling av språk og fagterminologi.

For oss er det en selvfølgelighet at oversetteren har:

  • Målspråket som morsmål
  • Svært gode og dokumenterte kunnskaper i kildespråket
  • Relevant utdanning/erfaring innenfor det aktuelle emneområde.

Sorani og kurmanji – lokalisering

Vi har oversettere som kan oversette tekstene dine til og fra de kurdiske dialektene. Vi vet at det er viktig å bedømme teksten etter målgruppe, land og språkvariant.

Originalteksten skal alltid være så lik grunnteksten som mulig, og gjenspeile den samme følelsen som kildespråket. Når man oversetter tekster med hensyn til dialekt og andre lokalt påvirkende faktorer, kaller man det lokalisering. Dette er grunnen til hvorfor nettopp vi har vært så vellykkede på markedet. Dette kan vi!

2018-12-27T09:04:19.6657856Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo