Hvordan kan kvaliteten være høy til den prisen?

Spørsmålet er berettiget. De fleste frilansoversettere tilpasser prisen etter oppdragsmengden. Har de mye å gjøre, øker prisen. Vi har god kontakt med oversetterne våre, og er godt informert om hvem som har ledig kapasitet. Dermed kan vi benytte oss av normalpriser – til din fordel. Du får oversettelsen rimelig og til rett tid.

Spørsmål

Høy kvalitet til en gunstig pris!

Yrkesbetegnelsen oversetter er ikke beskyttet. Derfor, kan i grunn alle som kjenner et fremmedspråk kalle seg ‘oversetter’. For at du ikke skal støte på sorte får, velger vi ut de beste oversetterne, og tar da hensyn til:

  • Prisnivå
  • Språkkunnskaper
  • Erfaring med det aktuelle emnet
  • Faglige kvalifikasjoner som oversetter
  • Positive referanser
  • Leveringshastighet

For å utføre en god oversettelse må oversetteren ha affinitet til emnet i teksten, og beherske så vel kildespråk som målspråk flytende. Praktisk erfaring er også nødvendig. Derfor benytter ikke oversetterbyrået Hurtigoversetter seg av språkstudenter. Vi har nemlig som mål at du skal bli fornøyd.

Våre oversettere arbeider og bor der målspråket snakkes. Dessuten har de mange års erfaring med oversettelse. Teksten din er i gode hender hos oss!

Les også:

Kvalitetssikring

2018-12-27T09:02:41.3379538Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo