Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Hurtigoversetter vokser i Tyskland

Köln, 2011-07-29

Tyskland

Tyskland

Vårt oversettelsesbyrå i Köln opplever en stadig økende etterspørsel etter oversettelser. Kontoret utvides de kommende månedene derfor adskillig. I siste kvartal ble seks nye medarbeidere ansatt.

Til tross for utvidelsen kommer kontoret til å fortsette under sin gamle adresse. Men i løpet av kort tid vil oversetterbyrået leie enda en etasje i samme bygning. Seniormanager Yvonne Kraft er begeistret over veksten og ser med selvtillit fremover: «Vi er svært tilfreds med den positive utviklingen og ser nå fram til å hilse nye kunder velkomne i vårt utvidede kontor.»

Med vekst i personal og plassutvidelsen etablerer Hurtigoversetter seg som det raskest voksende oversetterbyrået i Europa. Takket være tett samarbeid med søsterforetak så vel i Nederland som i Tyskland og Sverige, ligger Hurtigoversetter et langt skritt foran sammenlignbare oversetterbyråer. Ytterligere nyåpninger og utvidelse ved andre kontorer er for tiden også under planlegging.

2018-12-27T08:36:51.9220277Z
Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Taina en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo