Oversettelse av patenter

Oversettelse av patenter?

Ekspert oversettelse av vitenskapelige tekster og patenter.

Et patent kan gi din bedrift et viktig konkurransefortrinn, fordi du får enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt. Hurtigoversetter hjelper deg med den internasjonale behandlingen av din patentsøknad. Ditt lokale oversettelsesbyrå har lang erfaring med lignende oversettelser.

PCT-prosessen

Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader. Her avgjøres ikke patentsøknaden, men det foretas en nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering. Når denne er ferdig må søknaden videreføres til hvert enkelt land, eller regional ordning. Det innebærer at søknaden må oversettes.

Alle språk og fagområder

Hurtigoversetter har mer enn 4.200 profesjonelle morsmålsoversettere tilgjengelig i sin frilanserdatabase. Det betyr at vi kan hjelpe deg med alle dine oversettelsesoppdrag, uansett språkkombinasjon. Vi bruker bare morsmålsoversettere og tilpasser ethvert oppdrag i henhold til ditt behov. Slik er du sikret en kyndig oversettelse av ditt patent.

2018-01-24T10:33:42.9832774Z

May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo