Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse av PLS – programmerbar logisk styring

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter

Vi hjelper deg med oversettelse av PLS-programmering.

Automasjoner finnes overalt i hverdagen vår, og mange av dem merker vi knapt. Når vi kjører bil, styrer en omfattende elektronisk prosess de viktigste funksjonene. Dette gjelder både ABS-system, innsprøytingspumpe og elektrisk lukking av vinduer. Også trafikklys, digital reklame og gatelys styres ved automatiserte prosesser. I alle disse eksemplene er automasjonen kjernen, fordi den setter i gang prosessene og sørger for at alt går automatisk. Datamaskinene styres da som oftest ved hjelp av såkalt PLS-teknikk eller PLS-programmering.

Fordeler og ulemper ved PLS sammenliknet med forbindelsesorientert styring

Fordelene ved PLS sammenliknet med forbindelsesorientert styring er betydelige:

Selvfølgelig finnes det også noen ulemper ved en slik styringsmåte:

Enkelt prinsipp med stor virkning

PLS-programmering hviler på prinsippet innverdi – bearbeiding – utverdi. Det spiller ingen rolle om innverdien er digitale eller analoge impulser. Styringsprogrammet forløper syklisk. Ved hjelp av en betjeningsprogramvare overføres styringsprogrammet til en datamaskin og bearbeides. Bearbeidingen i lagringsområdet er relativt komplisert og gjøres i CPU-en, i datamaskinens hjerne. Med dette enkle prinsippet kan man styre enkle, og enkeltstående maskiner, så vel som komplekse anlegg og store prosesser, og dermed gjennomføre og kontrollere alle oppgaver uten problemer.

Vår kunnskap er din suksess

Kompliserte fagtekster innen teknikk, må utelukkende oversettes av erfarne morsmåloversettere med kunnskap om den spesielle fagterminologien. Han eller hun må være i stand til å følge innholdet i teksten. Dette kan bare skje dersom vedkommende har ekspertise innen det tekniske feltet. For at tekstene dine kan oversettes nøyaktig, velger vi bestandig ut våre oversettere med omhu. Hos oss kan du være sikker på at oversetteren kjenner PLS-programmering.

2018-01-24T10:38:13.3483892Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo