Profesjonelle oversettelser fra norsk til bulgarsk

Hurtigoversetter tilbyr oversettelser fra norsk til bulgarsk. Ta kontakt med oss for å finne ut mer!

Oversettelse fra norsk til bulgarsk

Bulgaria har en lang tradisjon for produksjon. Institusjoner og utdanningssystemer blir gradvis bedre, og lønnskostnadene er lave sammenlignet med andre europeiske land.

Forretningsmulighetene er derfor store for norske teknologiselskaper. Hurtigoversetter har fagoversetterne som du trenger. La oss gjøre det vi kan best, slik at du kan fokusere på virksomheten din.

Oversettere i Bulgaria og på Balkan

Hurtigoversetter har ikke bare har kompetanse i Bulgaria, men også i andre land på Balkan.

Vi har oversettere i Moldova, Romania, Makedonia og i mange minoritetsområder der det snakkes bulgarsk.

Dine norske, tekniske tekster oversettes til bulgarsk av nøye utvalgte oversettere. Velutdannede oversettere med tidligere erfaring innen tekniske oversettelser sikrer at våre oversettelser er av beste kvalitet.

Forretningsoversettelser fra norsk til bulgarsk

Teknologibedriftene i Bulgaria er i hovedsak konsentrert rundt de store byene og langs hovedveiene. Akkurat som i andre land, finnes det også entreprenører rundt de større selskapene.

Bedriftsmarkedet i Bulgaria har en lovende fremtid, og etterspørselen etter oversettelser er økende. Kundene våre kommer ofte tilbake fordi vi leverer oversettelser av høy kvalitet og vi leverer raskt. Ansett oss du også for å få en korrekt oversettelse av den norske teksten din.

2018-01-24T11:00:34.1590422Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo