Oversettelser til og fra sanskrit.

Vi tilbyr oversettelsestjenester til og fra sanskrit. Høy kvalitet til lave priser og raske leveringer.

Oversettelsesbyrå – sanskrit

Sanskrit er et gammelindisk ord som betyr «det velordnede, regulerte».

Språket er det eldste og kulturelt mest innflytelsesrike av de indoariske språkene.

Ulike alfabeter

I begynnelsen ble brahmi alfabetet brukt i sanskrit, men det ble senere erstattet av devanagari. I unntakstilfeller skrives sanskrittekster med andre nyindiske alfabeter.

Devanagari alfabetet har vært et mønsterbilde for mange skriftsystemer i Sør- og Øst-Asia.

Tre ulike stadier

Sanskrit deles inn i tre ulike perioder:

  • Den vediske perioden, da språket fortrinnsvis ble brukt blant de geistlige
  • Den episke perioden, da det fikk en mer folkelig karakter
  • Den klassiske perioden, da det ble et kunstspråk

Som litterært og akademisk språk brukes sanskrit fremdeles i dag. De som bruker sanskrit i dagens India er fortrinnsvis de tradisjonelt lærde.

Oversettelser til og fra sanskrit

Hurtigoversetter har som en av få oversettelsesbyråer mulighet til å tilby oversettelsestjenester til og fra sanskrit. Vi har indiske oversettere med kunnskapen som kreves for korrekte oversettelser.

Oversetterens bakgrunn er alltid relevant med hensyn til tekstenes innhold og lokaltilpassing av selve oversettelsen blir alltid gjort i samsvar med geografisk område og målgruppe.

2018-01-24T11:20:57.8756999Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo