Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Dansk oversettelsesbyrå

Dansk oversettelsesbyrå. Kompetente og kvalifiserte oversettere med målspråket som morsmål.

Dansk oversettelsesbyrå

Hurtigoversetter er aktiv på det danske markedet med navnet Hurtigoversætter.

I årenes løp har vi bygd opp en stor database med generelle, tekniske og juridiske oversettere alle med egne kompetanseområder. Vi opprettholder tett kontakt med våre oversettere.

En tydelig og selvklar arbeidsstruktur gir kunden ekstra trygghet. Kontakten med deg som kunde er akkurat like viktig og selvklar. Du skal kunne nå oss når du har behov for det.

Prisen for en dansk oversettelse

Våre danske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt over store deler av verden. Dette garanterer raske leveranser. For oversettelse fra norsk til dansk er vår pris NOK 1,56 per ord.

Våre priser på danske oversettelser er betydelig lavere sammenlignet med andre danske oversettelsesbyråer.

Grunnene til at vi kan sette ned prisene er delvis:

2018-01-24T11:02:58.1800886Z
Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mogens en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo