Zeila by. Vi utfører oversettelser fra engelsk og somali.

Zeila by. Vi oversetter tekstdokumentene dine fra engelsk til somali.

Oversettelser engelsk-somali

Trenger du en industriteknisk brukermanual oversatt fra engelsk til somali? Ikke noe problem. Våre fagfolk som oversetter til somali bor i hele Somalia. De er utelukkende morsmålsoversettere og har fagkunnskap innen minst ett område. Så ved oversettelse av en brukermanual vil vi naturligvis velge én fagoversetter med industriteknisk utdannelse og erfaring. Mens for justekster velger vi én med bakgrunn og utdannelse innen jus!

Engelsk-somaliske oversettere

Dette er ikke bare noe vi sier! I vår frilanserdatabase finner du flerfoldige tusen morsmåls- og fagoversettere. Det fleste språk og fagområder burde derfor ikke føre til problemer. Likevel er det viktig å velge rett oversetter. Somali for eksempel er inndelt i mange ulike dialekter. Disse er annerledes enn standardsomali. Lokalisering er derfor uhyre viktig. Å lokalisere betyr kort at oversettelsen blir tilpasset lokale forhold. Med en slik tilpasning unngår du misforståelser og sørger du for full forståelse uten (grammatiske) feil.

2018-12-24T14:38:12.1776507Z

Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo