Oversettelsesbyrå for oversettelser fra tysk til fransk

Hurtigoversetter - for dine oversettelser mellom tysk og fransk.

Vi oversetter fra tysk til fransk

Hurtigoversetter tilbyr alltid korrekte, kvalitative og raske oversettelser fra tysk til fransk. Det er mulig siden vi utelukkende bruker morsmålsoversettere, og har spisskompetanse innenfor mange fagområder. Våre franske oversettere er bosatt i et fransktalende land, ikke bare i Frankrike. Det betyr at de kjenner språket, kulturen og sjargongen som brukes der hvor teksten din skal benyttes.

Er det dyrt å bruke et oversettelsesbyrå?

Vi sier: Nei! Likevel, den generelle oppfatningen er at det er dyrt å bruke et oversettelsesbyrå for oversettelser. Vi mener at man må sette pris og produkt i perspektiv. Oversettelsen du mottar er et håndverk. Våre oversettere har faktisk mange år på skolebenken for å kunne oversette perfekt. I tillegg har mange utdannet seg videre innen alle mulige fagområder fra teknikk til jus og økonomi.

Moderne teknologi

Takket være moderne teknologi kan vi derimot presse prisene nedover. Ta for eksempel programvaren som vi har utviklet for vår egen administrasjon og bokføring. Den er så effektiv at vi faktisk kan kutte kostnadene dine ved oversettelser. Andre ting som store tekstmengder og repetisjon i en tekst kan også bety en reduksjon i pris. Spør gjerne en av våre prosjektledere om dette gjelder for din tekst.

Fra administrasjon til zoologi

Fra kontoret vårt i Paris samarbeider vi med en stor gruppe franske morsmålsoversettere med spesialisering innen et utall av fagområder. Vi har juridiske oversettere, eksperter på avtaler og kontrakter, men også fagfolk innen felt som sport, politikk, historie, litteratur, vitenskap og forskning, filosofi, gastronomi og turisme.

2018-01-24T11:05:30.7188442Z

Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo