Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

PMTobias

Oversettelser fra tysk til dansk. Send oss dokumentet ditt via e-post så kommer vi tilbake til deg med et gunstig tilbud!

Oversettelser fra tysk til dansk

Danmark er et land som på mange måter ligner Tyskland. Men det gjelder ikke språket som er hver sitt land særegent.

Hurtigoversetter har tilgang til et omfattende nettverk av danske oversettere med dansk som morsmål. Dette kvalitetssikrer produktet og gir den høye standarden vi står for.

Lokalisering i Danmark

Kostnadseffektive arbeidsrutiner, god kommunikasjon og spisskompetanse er noen av grunnene til at vi er det raskest voksende oversettelsesbyrået i Europa i dag. Noe som spesielt styrker vår globale markedsposisjon er vår kunnskap om lokalisering.

Det dreier seg om de lokale faktorene som spiller en viktig rolle i en oversettelse. Det kan være: ulike dialekter, kulturelle innflytelser og varierende terminologi innenfor de ulike områdene.

Ulike virksomhetsområder

Oversetterne vi bruker i denne språkkombinasjonen har alle dansk som morsmål. Men de har også et eget bestemt kompetanseområde. Vi har erfaring med oversettelser innen virksomhetsområder som:

2018-01-24T11:02:28.6645102Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo