PMTobias

Oversettelser fra tysk til dansk. Send oss dokumentet ditt via e-post så kommer vi tilbake til deg med et gunstig tilbud!

Oversettelser fra tysk til dansk

Danmark er et land som på mange måter ligner Tyskland. Men det gjelder ikke språket som er hver sitt land særegent.

Hurtigoversetter har tilgang til et omfattende nettverk av danske oversettere med dansk som morsmål. Dette kvalitetssikrer produktet og gir den høye standarden vi står for.

Lokalisering i Danmark

Kostnadseffektive arbeidsrutiner, god kommunikasjon og spisskompetanse er noen av grunnene til at vi er det raskest voksende oversettelsesbyrået i Europa i dag. Noe som spesielt styrker vår globale markedsposisjon er vår kunnskap om lokalisering.

Det dreier seg om de lokale faktorene som spiller en viktig rolle i en oversettelse. Det kan være: ulike dialekter, kulturelle innflytelser og varierende terminologi innenfor de ulike områdene.

Ulike virksomhetsområder

Oversetterne vi bruker i denne språkkombinasjonen har alle dansk som morsmål. Men de har også et eget bestemt kompetanseområde. Vi har erfaring med oversettelser innen virksomhetsområder som:

  • Litteratur og kultur
  • Sport
  • Turisme
  • Historie
  • EU og politikk
  • Media og journalistikk
  • Bilindustri

2018-01-24T11:02:28.6645102Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo