Profesjonelle oversettelser fra norsk til litauisk

Oversetterbyrået Hurtigoversetter utfører oversettelser fra norsk til litauisk. Velkommen med en forespørsel.

Vi oversetter fra norsk til litauisk

Litauisk tilhører den østbaltiske grenen av de baltiske språkene. Språket er syntetisk, som kjennetegnes ved at enkeltord endrer form avhengig av den grammatiske funksjonen.

Det finnes dialektforskjeller og i en oversettelse må man vurdere disse faktorene for å oppnå riktig språkbruk og en ekte følelse av språket.

Oversettelser av forretningstekster fra norsk til litauisk

Hurtigoversetter har den nødvendige kompetansen til å behandle teksten og etterligne originaldokumentet så mye som mulig.

Turistinformasjon som oversettes fra litauisk til norsk må gjenspeile den riktige følelsen hvis det for eksempel handler om en historisk bygning.

Det finnes flere interessante virksomhetsområder for norske aktører. Noen av dem er:

  • Tekstilindustri
  • Metallindustri
  • Tre- og produksjonsindustri
  • Miljøteknikk

2018-12-24T14:38:46.7956507Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo