Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Persisk arkitektur i Yazd

Arkitektur i Yazd, Iran. Vi oversetter tekstene dine fra engelsk til farsi.

Oversettelser fra engelsk til farsi

Språket farsi (persisk eller parsi) snakkes fortrinnsvis i Iran, Afghanistan og Tajikistan.

Vi har persiske oversettere i alle land der språket snakkes. Det er en stor fordel for deg som kunde.

Nedenfor ser du noen av årsakene til hvorfor nettopp vi er så suksessfulle på dagens globale oversettelsesmarked.

Spesifikk lokaliseringskunnskap

Nøkkelen til oversettelsesbyrået Hurtigoversetters suksess er:

Enkelhet og kompleksitet

Hurtigoversetters oversettelsestjenester utfører både enkle og mer komplekse oversettelser. Si at du som privatperson har behov for å få oversatt et brev fra engelsk til farsi. Personen som skal ha brevet bor i Teheran. Vår oversetter vil da også være bosatt i Iran og ha kunnskap om den typen farsi som snakkes nettopp der. Det gjør at du kan føle deg trygg på oversettelsens kvalitet.

Vi kan også hjelpe til med juridiske dokumenter og andre mer kompliserte tekster der terminologien er ytterst viktig. Uansett hva du som enkeltperson eller dere som selskap vil ha oversatt så har vi ekspertisen.

2018-01-24T11:17:41.3755807Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo