Bern i Sveits

Vi tilbyr oversettelsestjenester fra engelsk til sveitsisk.

Oversettelse fra engelsk til sveitsisk

Hurtigoversetter har vokst raskt siden oppstart 2001. Per i dag oversetter vi til de aller fleste språk, også til sveitsertysk. Send oss gjerne dine engelske dokumenter så oversetter vi dem til tysk for Sveits.

Lokale oversettere

Våre sveitsiske oversettere kjenner alle varianter av sveitsisk, selv de høytyske språkvariantene. Det at vi alltid kan ta i bruk en morsmålsoversetter er en styrke. Det betyr nemlig at vi kan lokalisere alle tekster i henhold til dialekten som brukes, språkkulturen, bransjeterminologi og gjeldende lover og regler. Ved å ta i bruk Hurtigoversetter opplever du en oversettelsesstandard som er helt utenom det vanlige.

Enklere og mer komplekse oversettelser

Vi har både enkeltpersoner, børsnoterte selskaper og offentlige etater i vår kundekrets. Alle er velkomne og mottar samme behandling! For disse oversetter vi alle mulige typer tekster fra CV-er og personlige brev til tekniske, juridiske, medisinske og finansielle dokumenter. Alle oppdrag skreddersys!

2018-01-24T11:08:15.2715324Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo