Profesjonelle oversettelser fra engelsk til litauisk

Hurtigoversetter tilbyr oversettelsestjenester fra engelsk til litauisk. Du er velkommen med en forespørsel.

Oversettelse fra engelsk til litauisk

Det fins to større litauiske dialekter, augštaitiskas og žemaitiska.

Augštaitiskas er dialekten skriftspråket er basert på. Den har bare to tonelag, mens žemaitiska har flere.

Hurtigoversetter har de språklige kunnskapene som kreves for en lokaltilpasset oversettelse fra engelsk til litauisk.

Aktuelle forretningsmuligheter

En litauer går rett på sak i en forretningskommunikasjon. Det blir sett på som uetisk å ikke stå fast ved en avgjørelse.

De mest attraktive bransjene for forretningsmuligheter i Litauen er:

  • mekanisk metallbearbeiding
  • treindustri
  • energi- og miljø
  • tekstil- og søm industri

Oversettere i Litauen

Hurtigoversetter samarbeider med frilans morsmålsoversettere i Litauen. Med spesialkompetanse på områder som jus, teknologi, energi- og miljø og produksjon er du garantert en oversettelse med korrekt terminologi.

Oversetterne blir nøye utvalgt av våre prosjektledere og de må alltid ha erfaring innenfor det emneområdet som teksten handler om. Teksten din vil alltid bli lokaltilpasset og vi arbeider ut i fra dine spesifikke ønsker. Du skal være fornøyd med sluttproduktet vi leverer.

2018-12-24T14:35:36.0056507Z

May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo