Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Terminologiadministrasjon
Terminologiemanagement hos Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter

Vi sikrer deg en oversettelse av høy kvalitet med korrekt og konsistent terminologi.

Terminologien er foretakets språklige visittkort. Derfor er det viktig at enhver oversettelse utført har korrekt og konsistent terminologi. For bransjen krever ikke bare en perfekt oversettelse men også at rett fagterminologi brukes. For å garantere dette tilbyr oversettelsesbyrået Hurtigoversetter en profesjonell terminologiadministrasjon tilpasset ditt spesifikke fagbehov.

Alltid korrekt og konsistent

Sammen med deg oppretter våre prosjektledere terminologidatabaser som er spesielt tilpasset foretaket ditt. Med hjelp av våre innovative terminologiredskaper utarbeides databaser, ordlister eller terminologilister som kan brukes i oversettelsesprosjektene dine. Slik er du alltid sikker på at dokumentene dine har høy kvalitet og blir oversatt på en konsistent og effektiv måte, nå og i fremtiden.

Slik gjør vi det!

Terminologiekstraksjonen utføres på grunnlag av de dokumentene du har stilt til disposisjon. Det vil si at vi legger inn betegnelser, begreper, forkortelser, akronymer og annen språklig informasjon dokumentene inneholder. Deretter oppretter vi en database som inneholder den spesifikke terminologien som brukes i foretaket ditt.

2018-01-24T10:39:40.6359842Z
May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send May-Linn en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo