Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse av komplekse filformater

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter: Håndterer de fleste filformater.

Vi har kunnskapen som skal til for å håndtere ulike filformat.

Noen filformat kan oversetteren ta fatt på uten å måtte foreta tekniske forberedelser. Andre format må derimot bearbeides før oversettelsen kan iverksettes, slik at teksten blir tilgjengelig for oversetteren. Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter bruker det siste innen teknologien for å tilpasse og tilrettelegge filene. Det betyr at vi kan levere konsistente oversettelser av høy kvalitet.

De filformat som hyppigst etterspørres av kundene våre er:

Dokumenter i de ovennevnte filformat kan vi oversette til så å si alle språk. Vi har heller ingen problemer med å oversette språk med andre skrifttegn eller en annen skriftretning, som f.eks. arabisk, hebraisk eller kinesisk.

I tillegg til de nevnte filformat tilbyr Hurtigoversetter oversettelser i følgende filformat: Access, INI, CSS, Open Office, PostScript, Photoshop m.m.

2018-01-24T10:39:23.5216872Z
May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send May-Linn en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo