Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Bruk av CAT-verktøy

Hva er CAT-verktøy?

Oversettelsesbyrå Hurtigoversetter: Kvalitetsoversettelse med CAT-Tools

Vi tar i bruk det siste innen oversettelsesteknologi.

Et CAT-verktøy (Computer Assisted Translation) er et dataprogram som bistår oversetteren i selve oversettelsesprosessen. I disse programmene deles en tekst opp i tekstsegmenter som deretter lagres sammen med oversettelsen. Originaldokumentet og oversettelsen utgjør derfor en samlet oversettelsesenhet. En viktig funksjon hos CAT-verktøy er etableringen av et Translation Memory, et oversettelsesminne. Dette minnet kan man til enhver tid åpne og bruke, blant annet til å oppdatere tekst eller arkivere terminologi. Prosessen bidrar til å effektivisere oversettelsen, noe som igjen reduserer kostnadene for deg som kunde. I tillegg blir det enklere å produsere helhetlige og konsekvente oversettelser hver gang du bestiller en oversettelse med samme tema og språkkombinasjon.

Vår bruk av CAT-verktøy

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har i mange år arbeidet med CAT-verktøy som for eksempel Trados, Across eller DéjàVu. Bruken av CAT-verktøy gjør at vi kan tilby kundene våre profesjonell bearbeidelse av en rekke forskjellige filformat, samt språklig konsistens, og dette til svært konkurransedyktige priser. Våre ansatte får regelmessig opplæring og sitter derfor alltid på den nyeste kunnskapen og de nyeste versjonene.

2018-12-24T14:17:17.0806507Z
May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send May-Linn en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo