Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse til de samiske språkene

Kontakt oss for oversettelser til eller fra samisk.

Samisk er en gruppe språk som snakkes av cirka 50 000 personer, fortrinnsvis i Nordkalotten. Det er et geografisk område som strekker seg gjennom Norges, Sveriges, Finlands og Russlands nordlige deler.

Å snakke om samisk som ett språk er egentlig problematisk ettersom samisk består av et titalls dialekter. Dialekter som kan bli klassifisert som egne språk.

Språk og dialekter

Nordsamisk og sørsamisk for eksempel, kan sammenlignes med islandsk og svensk. En som snakker nordsamisk har derfor problemer med å kommunisere med en som snakker sørsamisk.

Samisk har heller ikke et felles skriftspråk. Til tross for det går de ulike språkvariantene under fellesnavnet samisk, som er et offisielt minoritetsspråk i Norge.

Ursamisk

Det sies at ursamisk ble født for 4000 år siden i det sentrale Russland, ved elvene Volga og Okas bredder. Når folket som bodde der begynte å vandre mot vest kom de i kontakt med flere andre språk, og moderne samisk bærer i dag tydelige preg av å ha vært i kontakt med de ulike språkgruppene.

Man finner låneord fra baltisk og uriransk som snakkes i Iran og Afghanistan. Ordet for ren, boazu er et eksempel på låneord fra uriransk.

Samiske uttrykk

I nordsamisk finnes det veldig spesifikke ord og uttrykk for natur og reindrift da det er en viktig del av samenes hverdagsliv:

Vi på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har den kompetansen som kreves for å kunne dekke våre kunders behov når det kommer til oversettelse til, eller fra samisk.

2019-12-09T10:21:11.3823146Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo