Tysk for Østerrike

Østerrikes flagg

Vi utfører profesjonelle oversettelser til og fra østerriksk-tysk.

Tysken som snakkes og skrives i Østerrike er meget lik den i Tyskland. Likevel finnes det forskjeller. Det er i hovedsak innenfor områdene administrasjon og næringsmidler at forskjellene merkes. Ikke noe problem for oss. For Hurtigoversetter bruker nemlig morsmålsoversettere. Disse kjenner alle kriker og kroker av det østerriksk tyske språket. Uansett emne kan våre oversettere lokalisere teksten – altså tilpasse den til lokale forhold - slik at ingen reagerer på tysken eller terminologien.

Byråkrati og matlaging

Østerrike var ikke en del av Tyskland. Derfor utviklet landet en egen form for byråkratspråkÖsterreichische Kanzleisprache. Det østerrikske kansellispråket kan kanskje sammenlignes med vår egen byråkratnorsk. Det er en komplisert språkbruk med egen struktur og eget vokabular. Matlaging er et annet område hvor forvirring mellom en tysker og en østerriker kan oppstå. En østerriker sier for eksempel fisolen om grønne bønner. En tysker sier: Gartenbohne. Denne forskjellen kan spores tilbake til det italienske ordet fagioli eller det tsjekkiske fazole. Innflytelsen fra nabolandene Italia, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia er svært tydelig her.

Snakkes i flere land

Østerriksk-tysk er et plurisentrisk språk. Det betyr at det snakkes i flere land. Av den grunn er språket også beskyttet av EU-retten. Det finnes også totalt 23 jordbrukstermer som i juridisk forstand gjør språket unikt. Finlandssvensk eller belgisk fransk er også plurisentriske språk, men inngår ikke i EUs grunnlov.

2018-01-24T11:07:59.9363392Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo