Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Bokoversettelse

Bokoversettelse

Oversettelse av sakprosa, skjønn- og faglitteratur.

På grunn av det omfangsrike tekstvolumet gjelder andre tariffer og leveringstider enn normalt ved bokoversettelser. Fokuset ligger heller ikke på kort leveringstid men på estetikk og stil. Ved oversettelse av skjønnlitteratur trenger oversetteren mye tid for å kunne gjengi stemningen i forfatterens opprinnelige tekst.

Oversetter vi fagbøker ligger hovedvekten mer på en nøyaktig gjengivelse av det tekniske saksforholdet. Korrekt språk er selvfølgelig alltid en forutsetning, uansett hvilket språk teksten oversettes til.

Oversettelse av boken «Urtidskoden» til fransk

Hurtigoversetter fikk i oppdraget å oversette boken «Urtidskoden» til fransk. Omfanget av teksten var i underkant av 36 000 ord. For å kunne overholde leveringsfristen kunden ønsket, ble det dannet et prosjektteam bestående av en prosjektleder, to spesialiserte morsmåloversettere og en korrekturleser med omfattende biologisk fagkunnskap. Med tanke på kvalitetssikringen ble hele oversettelsen gjennomgått av én oversetter enda en gang for å sikre konsistens i stil og terminologi.

Ser du etter en pålitelig samarbeidspartner til bokoversettelsen din?

2018-01-24T10:34:22.3632302Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo