Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Hurtig
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse av tidsskrifter

Oversettelse av tidsskrifter

Vi har bred erfaring med oversettelse av tidsskrifter.

Ønsker du å lansere et internasjonalt tidsskrift eller informere personalet ditt om hva som skjer i selskapet i en internavis? Ved oversettelse av tidsskrifter stilles særlige krav til både oversetter og prosjektleder. For det første må oversetteren ha nødvendig fagkunnskap, og for det andre må arbeidet gå raskt siden materialet må i trykken. Hurtigoversetter har erfarne prosjektledere som støtter deg med dette arbeidet.

Morsmålsprinsippet

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tilbyr tidsskriftoversettelse av erfarne og kompetente oversettere som utelukkende oversetter til sitt eget morsmål. Prosjektkoordinering utført av en av våre erfarne prosjektledere er naturligvis inkludert.

Suksess med lagarbeid: Oversettelse av et motorsykkelmagasin

For en av våre kunder har vi oversatt motorsykkeltidsskriftet «Easyriders» til fransk og italiensk. Teksten på ca. 20 000 ord per utgave skulle hver måned oversettes innenfor en tidsramme på syv dager. Takket være vårt samkjørte team av oversettere og prosjektledere kunne vi, til kundens tilfredshet, levere feilfrie og punktlige oversettelser til avtalt tid.

Vi gir deg gjerne råd om hvilke muligheter som finnes når det gjelder å få oversatt internaviser, bransjetidsskrifter og andre publikasjoner.

2018-01-24T10:34:18.0414208Z
Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo