Samiske oversettelsestjenester av høyeste kvalitet

Trenger du å oversette turistinformasjon fra norsk til samisk? Send oss en e-post så hjelper vi deg! Vi kan forskjellene mellom de ulike samiske språkvariantene.

Oversettelse fra norsk til samisk

Skriftspråket varierer mellom de ulike samiske språkene. Det latinske alfabetet blir brukt til nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, umesamisk, enaresamisk og skoltesamisk, mens det russiske alfabetet blir brukt til kildinsamisk.

Hurtigoversetter har et massivt nettverk av frilansoversettere. Vi har kompetansen du ser etter!

Sápmi…

… er det nordsamiske navnet på Sameland, området som utgjør samenes historiske bosettingsområde. Området kalles også Lappland, men det må ikke forveksles med det svenske og finske landskapet med samme navn.

Området strekker seg over Nordkalotten og en stor del av den skandinaviske halvøya. Sverige, Norge, Finland og Kolahalvøya i Russland.

Samiske oversettere

I Norge bruker vi bare samisk som en fellesbetegnelse for alle dialektene. Dette til tross for at forskjellene er nokså store. Sameland heter for eksempel sápmi på nordsamisk men sábme på lulesamisk, saemie på sørsamisk og Säämi på enaresamisk.

Det ovennevnte er et klart eksempel på behovet for riktige lokaliserte språkkunnskaper for å oppnå en korrekt oversettelse. Hurtigoversetter har kunnskapen som kreves.

2018-01-24T11:20:36.3630241Z

Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo