Profesjonell oversettelse fra norsk til albansk

Oversettelser norsk–albansk

Send oss dokumentet ditt så kommer vi tilbake med et attraktivt tilbud på din oversettelse fra norsk til albansk.

Hurtigoversetter tilbyr enkeltpersoner og bedrifter oversettelsestjenester fra norsk til albansk.

Reiselivssektoren har vokst siden 80-tallet og med det også behovet for oversettelser.

Vi oversetter turistrelaterte dokumenter fra norsk til albansk og bruker kun oversettere med albansk som morsmål.

Albanske oversettelser

I og med at de albanske hoveddialektene toskisk og gegisk er svært forskjellige fra hverandre er det essensielt at oversetter er klar over dette for å kunne levere ypperste kvalitet.

Hurtigoversetter er nøye med hvem vi ansetter til oversettelse. Målspråket er alltid oversetters morsmål. Vi ansetter derfor kun personer som oppfyller de krav vi stiller til dette samt fagkunnskap.

Norsk-albansk oversettelse

Å oversette, slik at din norske tekst reflekteres best mulig i den albanske målteksten er også noe som er viktig.

Språkfølelse, korrekt grammatikk og terminologi er alle viktige faktorer. Våre kompetente oversettere sikrer denne prosessen.

2018-12-24T14:27:50.9746507Z

Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo