Engelsk til kanadisk fransk oversettelse

Hotell i Tadoussac, Québec

Vi oversetter fra engelsk til kanadisk fransk.

Hurtigoversetter oversetter regelmessig tekster fra engelsk til fransk for Canada. For din tekst bruker vi kanadiske oversettere med quebec-fransk eller kanadisk fransk som morsmål. Disse er spesialister innenfor alle typer fagområder. Det betyr at du alltid er sikret en kvalitetstekst som tar hensyn til lokal fagterminologi og eventuelle juridiske omstendigheter.

Juridiske oversettelser

Ettersom engelsk og fransk er de to desidert største språkene i Canada er det vanlig at juridiske avtaler oversettes til begge språkene. Hurtigoversetter har den rette juridiske kompetansen du trenger for å unngå ubehageligheter i Canada. Be oss om et sylskarpt tilbud på oppdraget ditt i dag og du mottar raskt et pristilbud som våre konkurrenter vanskelig kan matche. Vi tåler sammenligning!

2018-12-24T12:04:36.2167702Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo