Lappland

Har du behov for å oversette turistinformasjon fra engelsk til samisk? Send oss en e-post så hjelper vi deg! Vi kan forskjellene mellom de ulike samiske språkvariantene.

Oversettelser fra engelsk til samisk

Samisk er en fellesbetegnelse, og består av en rekke varianter. Lingvistene regner med at det finnes opp til elleve samiske språk.

Disse variantene skiller seg like mye fra hverandre som de skandinaviske språkene, dansk, norsk og svensk.

Samiske oversettere

I Norge er de tre største samespråkene:

  • Nordsamisk
  • Lulesamisk
  • Sørsamisk

Det er nordsamisk som har flest brukere og det er det mest brukte skriftspråket. Hurtigoversetter oversetter gjerne tekstene dine mellom samisk og engelsk.

Snø og rein

Samisk inneholder mange ord som har med natur og reindrift å gjøre. Det finnes for eksempel mange ulike ord for snø. Dette er for å kunne beskrive snøens utseende og egenskaper med bare ett ord.

Det samme gjelder for landskap, for å kunne beskrive fjell, vassdrag og ulike miljøer. Det finnes også mange ord for rein, for å kunne beskrive alder, kjønn og farge.

Samiske oversettelser

Du vil kanskje oversette turistinformasjon fra samisk til engelsk eller du trenger hjelp til korrespondanse fra engelsk til samisk. Da er vi den rette oversettelsestjenesten for deg!

La oss høre fra deg så drøfter vi hvordan prosjektet skal se ut og hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

2018-01-24T11:20:31.4957617Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo