Oversettelser fra engelsk til katalansk

Vi utfører profesjonelle oversettelse fra engelsk til katalansk

Trenger du en katalansk oversettelse? Ta kontakt så kommer vi tilbake med et tilbud!

Katalansk har sin opprinnelse i latin. Mange tror at det ikke er noen forskjell på spansk og katalansk. Men det stemmer ikke, det finnes forskjeller.

Fransk og italiensk står nærmere katalansk enn det spansk gjør. Man kan se dette tydelig når det gjelder ordkonstruksjonen.

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter oversetter dine filer, tekster og dokumenter fra engelsk til katalansk.

Engelsk-katalanske oversettere

Hurtigoversetter har katalanske oversettere med spesialkompetanse innenfor de fleste emneområder. Vi tilbyr høyeste tenkelige kvalitet til konkurransedyktige priser og med korte leveringstider.

Katalansk L-lyd og spansk J-lyd

Spansk og katalansk skiller seg hovedsakelig i bruken av det katalanske skilletegnet ·.

Tegnet brukes når man vil markere at dobbel L ikke skal gå over i en myk J-lyd. På spansk uttales LL med en myk, glidende J-lyd.

Lokaliserte oversettere

Uansett hvilken målgruppe oversettelsen retter seg mot, har vi den katalanske oversetteren du trenger. Våre translatører innehar ekspertise innenfor alt fra jordbruk til jus.

Dine engelske tekster som oversettes til katalansk har også gjennomgått lokalisering.

Lokalisering er et vanlig ord i mange sammenheng. I situasjoner med katalanske oversettelser betyr det at oversetteren vurderer lokale faktorer som kan påvirke produktet. Det kan være forskjeller i:

  • Dialekter
  • Språkkultur
  • Terminologi

2018-01-24T11:23:04.7833269Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo