Engelsk til sveitserfransk

Fjelltog i Sveits. Vi oversetter fra engelsk til sveitsisk fransk.

Hurtigoversetter - for alle dine oversettelser fra engelsk til sveitserfransk.

Hvis vi sammenligner fransken de snakker i Frankrike med sveitserfransk ser vi forskjeller. Regneordene er annerledes. Det samme gjelder språkene rent fonetisk. Franskmenn og sveitsere har derimot ikke noe problem med å forstå hverandre. Likevel, ved tekster i skrift er det andre aspekter å ta hensyn til. Hurtigoversetters morsmålsoversettere kjenner forskjellene og står parat for deg.

Viktigheten med lokalisering

Det forekommer altså små forskjeller mellom de ulike franske språkvariantene. Aspekter som «lokale forutsetninger og forhold» kan altså være viktig å ta hensyn til ved oversettelser. For selv om fransktalende har tilnærmet likt språk og kan kommunisere med hverandre kan det hende at man gjør ting annerledes. Våre morsmålsoversettere kjenner landet hvor de bor i og språket de jobber med i detalj. De kan derfor alltid tilpasse teksten til de lokale forholdene som gjelder. Det at vi tar hensyn til disse faktorene kalles lokalisering, og er vår styrke.

2018-12-24T14:18:58.7296507Z

Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo